செட்டிநாடு சமையல் கலை

https://chettinadcookbooktamil.wordpress.com

மனிதன் எந்தத் துறையில் இருந்தாலும் அவனது முக்கிய அடிப்படைத் தேவை உணவு. இந்தியாவின் அனைத்து பகுதிகளிலும் உணவு தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது, இருப்பினும் கலாச்சாரம் நிறைந்த செட்டிநாட்டு சமையல் உலகளவில் புகழ் பெற்றது அனைவருக்கும் தெரிந்த தகவல், நகரத்தார்கள் நிறுவிய இந்த வீட்டுத் தொழில்நுட்பமான சமைக்கும் கலை நூதனமானது. அவர்களின் விருந்து உபசரிப்பும் குறிப்பிடத்தக்கது. இங்கு அறுசுவையுடன் உணவு பரிமாறப்படும், விருந்தோம்பலுக்கு புகழ்பெற்ற பெருமைக்குரியவர்கள் இந்த நகரத்தார்கள். செட்டிநாட்டு சமையல் புகழ் பெற்றதர்க்கு காரணம் சுவையுடன் கூடிய ஆரோக்கியமும் தான். நம் முன்னோர்கள் தகுந்த முறையில் கையாண்ட அளவு முறை, காலம். தரம், ஆர்வம், நுணுக்கம், மற்றும் மருத்துவ மதிப்பு ஆகியவை இந்த செட்டிநாட்டு சமையலில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது.

நான் என் முன்னோரிடம் கண்டு வியந்த அற்புதமான இந்த சமையல் கலையை என் அனுபவத்தின் மூலம் உங்களுடன் பகிர்ந்து நீங்களும் பயன் பெற விரும்புகிறேன். ஆகவே இப்பதிவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள பல முக்கிய சமையல் முறைகள் மற்றும் சிறப்பு சமையல் குறிப்புகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

3 Comments Add yours

  1. An exclusive site for bringing out the taste of Chettinad food whichare so delicious in their own right.I am a fan of Chettinad food and looking for some exulisive and recipes with an authentic Chettinad flavour.and have bookmarked many of your recipes. Pleas continue your good work. Looking forward to more and more excusive posts.

    1. Thank you for your encouraging comments. We will satisfy your interest on our cooking.

  2. Madu says:

    Really appreciate your efforts and dedication to restore traditional chettinad cooking.
    Madumalar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.